Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation

آخرین اخبار

تحصیل در آمریکا


 

آیا می دانستید هرساله هزاران دانشجوی ایرانی در آمریکا تحصیل می کنند؟ در واقعُ در چند سال گذشته تعداد دانشجویان ایرانی در دانشگاه و کالج های آمریکا به طور پیوسته رشد کرده است تا جایی که ایران اکنون در میان ۲۵ کشور اول مبدای دانشجویان بین المللی رتبه ۲۲ را دارد.

و در ماههای اخیر، پرزیدنت اوباما و کلینتون، وزیر امور خارجه، برداشتن گامهای بزرگی را در جهت ارتقاء مبادله با مردم ایران اعلام داشته اند.  همانگونه که کلینتون، وزیر امور خارجه، در مه 2011  اعلام کرد، (Youtube)، مقررات جدید روادید به دانشجویان ایرانی امکان می دهد که روادید دوساله با حق ورود مکرر دریافت دارند. داشتن چنین روادیدی به دانشجویان ایرانی فرصت می دهد تا برای رویدادهای خانوادگی به ایران بازگردند، در کارآموزی ها شرکت جویند– و بدون این که هر بار به گرفتن روادید جدید نیاز داشته باشند-  به خارج از آمریکا مسافرت کنند.


برای اطلاعات بیشتر درمورد تحصیل در آمریکا لطفا از تارنمای ادوکیشن یو اس ای ایران دیدار کنید.