Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
مدارک لازم برای صدور گواهی تولد و درخواست برای دریافت نخستین گذرنامه


برای کودکی که در ایران به دنیا آمده و یکی از یا هر دو والدینش تابعیت ایالات متحده را دارند

 

  • اصل و یا رونوشت گواهی شده/ رونوشت های برابر اصل گواهی تولد در ایالات متحده/ گواهی تابعیت ایالات متحده پدر یا مادر یا هر دو؛
  •  اصل گذرنامه (های) پدر یا مادر یا هردو؛
  •  اصل و یا رونوشت گواهی شدۀ ازدواج والدین. در صورتی که آنها در ایران ازدواج کرده باشند، ترجمه رسمی گواهی ازدواج آنها به زبان انگلیسی، که به تایید وزارت امور خارجه رسیده باشد، باید همراه با اصل گواهی به زبان فارسی، ارائه گردد؛

اصل شناسنامه ایرانی کودک و پدر و مادرهر دو، همراه با ترجمه رسمی شناسنامه ها به زبان انگلیسی که به تایید وزارت امور خارجه رسیده باشد؛

اگر یکی از پدر و مادر یا هر دو، ازدواج قبلی داشته اند، اصل/ رونوشت (های) گواهی شدۀ حکم طلاق نیز باید ارائه گردد. بدیهی است که اگر این طلاق در ایران صورت گرفته باشد، ترجمه رسمی حکم (های) طلاق به زبان انگلیسی نیز باید ارائه گردد؛

در صورتی که تنها یکی از والدین تابعیت ایالات متحده را داشته باشد، به منظور انتقال این تابعیت به فرزند خود، باید ثابت کند که مدت زمان حضور و زندگی او در ایالات متحده در مجموع کمتر از پنج سال نبوده است – که حداقل دو سال آن باید پس از سن چهارده سالگی او بوده باشد. مدارکی مانند گواهی تحصیل در کالج/ دانشگاه، و گواهی اشتغال، همراه با صورت وضعیت سابقه بیمۀ اجتماعی و سابقه پرداخت قبوض آب و برق می تواند نشان دهنده حضور جسمانی او در ایالات متحده باشد. لطفاً توجه داشته باشید که سابقه پرداخت مالیات بر درآمد و یا مدارک کالج/ دانشگاه قابل پذیرش نیست؛

دو عکس گذرنامه ای یکسان از کودک با ابعاد 5x5 cm، از نمای روبرو، تمام رخ، با پس زمینه سفید رنگ بر روی کاغذ غیربرّاق، و بدون هیچگونه رُتوش. اگر فرزند خانواده سن کودکی را پشت سر گذاشته باشد، ارائه عکس های خانوادگی او از زمان کودکی تا سن کنونی اش الزامی است؛

اصل گذرنامه ایرانی معتبر پدر و مادر؛ در صورتی که کودک صغیر دارای یک گذرنامه ایرانی جداگانه باشد، ارائه اصل گذرنامه او نیز الزامی است؛

اصل کارت ملی ایرانی پدر و مادر، همراه با ترجمه رسمی آنها به زبان انگلیسی، که به تایید وزارت امور خارجه رسیده باشد؛ 

پدر و مادر باید کودک را به بخش محافظت از منافع خارجی سفارت سوئیس بیاورند. در صورت عدم حضور یکی از والدین، ارائه فرم گواهی شدۀ  DS-3053 "رضایتنامه و یا شرایط خاص: صدور گذرنامه برای یک کودک صغیر کمتر از 16 سال" که توسط پدر یا مادر غایب پر شده و توسط دفتر اسناد رسمی تایید امضا شده باشد، الزامی است؛

گواهی تولد از بیمارستانی که مادر در آن کودک را به دنیا آورده است؛ 

هزینه گزارش کنسولگری در زمینه تولد یک کودک در کشور خارجی (CRBA) و همچنین هزینه صدور گذرنامه ( لطفاً به بخش هزینه های قابل پرداخت مراجعه نمایید ).

هزینه های تایید ترجمه های انگلیسی ( لطفاً به بخش هزینه های قابل پرداخت مراجعه کنید).

متقاضیان تنها با گرفتن وقت قبلی، می توانند اسناد ذکرشده در بالا را تحویل دهند.

لطفاً توجه داشته باشید که یک افسر کنسولی ایالات متحده در هر یک از سفارتخانه ها و یا کنسولگری های ایالات متحده، می تواند هر سند و مدرکی را که در رابطه با فرایند اعطای تابعیت ایالات متحده ضروری می داند، درخواست کند. به همین علت، ممکن است از شما خواسته شود برای تصمیم گیری در زمینه پرونده خود، مدارک دیگری را نیز ارائه کنید.